Integritetspolicy för Hemmastil

Din personliga integritet och hur vi behandlar dina personuppgifter är viktig för oss. Denna integritetspolicy beskriver de personuppgifter som samlas in eller genereras när du använder webbplatsen. Den beskriver också hur dina personuppgifter används, delas och skyddas, de olika val du har beträffande dina personuppgifter och hur du kan kontakta oss.

 Vår webbplatsadress är: https://hemmastil.se

Insamling av information
Hemmastil samlar in och behandlar information inom de områden och funktioner som anges nedan.

När du använder våra tjänster eller handlar hos oss kan du direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, såsom när du genomför ett köp via vår hemsida, kontaktar oss eller använder någon av våra tjänster där du lämnar ifrån dig personuppgifter av något slag.

E-handelssäkerhet
Den information vi samlar in från dig kan användas för att:

 • Göra din upplevelse personlig och tillgodose dina personliga behov
 • Förbättra vår hemsida
 • Förbättra vår kundservice och ditt behov av hjälp
 • Kontakta dig via e-post
 • Administrera, utveckla, förbättra och testa våra tjänster och de system som de tillhandahålls i.
 • Administrera ditt användarkonto. 
 • Kunna lämna förmåner och erbjudanden till
 • Marknadsföra produkter och tjänster. 
 • Utforma nyhetsbrev med aktuella erbjudanden 
 • Förhindra missbruk av en tjänst (förhindra, förebygga och utreda brott).
 • Spara påbörjad orderläggning/kundkorg. 

Vilka kan vi komma att dela din kommunikation med?
Vi säljer inte eller på annat sätt överför personligt identifierbar information till utomstående parter. Detta inkluderar inte betrodd tredjepart som hjälper oss att driva vår webbplats eller vårt företag, med kravet att dessa parter kan hålla informationen konfidentiell. Vi anser att det är nödvändigt att dela information i syfte att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder mot illegala aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som medför en potentiell risk för en persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor eller andra tillfällen då lagen kräver så. 

Cookies

Ja, vi använder cookies. Våra cookies förbättrar tillgången till vår webbplats och identifierar återkommande besökare. Dessutom förbättrar våra cookies användarupplevelsen genom att spåra och målanpassa användarens intressen. Vår användning av cookies kopplas över huvud taget inte till personligt identifierbar information på vår webbplats. Vill du veta mer om vår cookie policy, kan du läsa det här.

Kontaktformulär

Vi sparar uppgifter från kontaktformulär en viss tid för kundtjänständamål, informationen används inte för marknadsföring.

Nyhetsbrev
Om du väljer att få nyhetsbrev från oss kommer det att skickas till din e-post löpande. Du kan närsomhelst välja att avregistrera dig via en knapp som finns längst ner på varje nyhetsbrev.

Betal- och kreditbolag:
För att hantera dina betalningar kan dina uppgifter delas med finansiella aktörer. Om du väljer att använda kredittjänster som tillhandahålls via våra partners kommer dina personuppgifter delas med betal- och kreditbolag. Våra partners kan även komma att ta en kreditupplysning på dig vid ansökan om krediter.

Säkerhet
Hemmastil strävar efter att skydda dina personuppgifter och upprätthåller lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra olämpliga eller ofrivilliga utlämnanden, användning, åtkomst, förlust, ändring eller skada av dina personuppgifter.   

Vad vi inte kommer att göra med dina personuppgifter
Vi kommer inte sälja dina personuppgifter till tredje part.

Hur länge sparar vi dina uppgifter
Vi kommer endast behålla dina personuppgifter så länge som behövs för att uppfylla de syften som specificerats i denna policy. När vi sparar din data för andra syften t.ex. för att uppfylla krav på bokföring, sparar vi dina uppgifter endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive ändamål. Vi kommer genomföra regelbundna gallringar och ta bort personuppgifter om de inte längre behövs. 

För användare som registrerar sig på vår webbplats sparar vi även de personuppgifter de anger i sin användarprofil. Alla användare kan se, redigera eller radera sina personuppgifter när som helst. Även webbplatsens administratörer kan se och redigera denna information.

Dina rättigheter
Rätt att få tillgång till din data. Du kan begära en kopia av de uppgifter vi har om dig samt verifiera den information vi har om dig. Kopian är kostnadsfri och vi strävar efter att ge dig svar inom 30 dagar. Du har rätt att få felaktig eller ofullständig information om dit själv ändrad/rättad.

Rätt att bli raderad
Om du inte längre vill att vi sparar dina uppgifter har du rätt att få dina uppgifter raderade, förutsatt att de inte längre är nödvändiga för det syfte de samlades in för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som t.ex. bokföringslagen, som gör att vi inte genast kan radera delar av din data. Vi kommer i de fall endast spara den data som vi är skyldiga enligt lag att hålla. Om behandlingen baseras på samtycke och detta återkallas så kommer dina uppgifter att raderas.

Kontakta oss
Personuppgiftsansvarig är Hemmastil Glas och Porslin i Nässjö AB som är ett svenskt bolag registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 556538-5027 och har sitt säte i Nässjö.

Om du har frågor angående hanteringen av dina personuppgifter är du välkommen att mejla oss på info@hemmastil.se eller ringa oss.

Tillsynsmyndighet

Datainspektionen är den tillsynsmyndighet som i Sverige övervakar att de som behandlar personuppgifter följer dataskyddsförordningen. Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen har du rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen. 

Uppdateringar

Hemmastil förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera i denna policy.