Med rätt accessoar är det lätt att känna sig välklädd.